Acacia Interflora Tybble Torg följer Interfloras miljöpolicy

Interflorakedjans affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för glädje och omtanke genom professionellt hantverk och kunskap i en inspirerande miljö där kunden finns.

Som ledare i branschen ser vi det som vårt ansvar att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska vår negativa miljöpåverkan inom följande tre områden; produkter, transporter och butiker.

Miljölagstiftningen är minimikravet för vårt miljöarbete. Nedanstående riktlinjer visar hur vi vill bedriva vårt miljöarbete för att nå den hållbara utvecklingen.

Prioritera – Minimera – Engagera

  • Vi ska öka vårt utbud av ekologiskt odlade blommor genom att prioritera grossister som tar sitt miljöansvar och som i sin tur påverkar odlarna.

  • Vi ska prioritera miljö i vår bedömning och val av övriga leverantörer och deras produkter.

  • Vi ska minimera vår klimatpåverkan genom energieffektivare butiker och smartare och mer miljöanpassade transportlösningar.

  • Vi ska minimera avfallsmängden genom att använda färre och bättre förpackningar och material samt genom att återanvända, kompostera, återvinna eller energiutvinna det avfall som ändå skapas.

  • Vi ska engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet och öppet redovisa resultat av vårt miljöarbete till våra kunder och andra intresserade.

Dessutom prioriterar vi de odlare som aktivt arbetar både med miljö- och välfärdsprogram runt om i världen.

Skicka ett blommogram till någon du tycker om! Klicka här »